Search
Search
Search

Schools for special needs

1.Light House Learning Center အမှတ်(၈) ပိတောက်လမ်း၊ ပြည်ထောင်စုရိပ်မွန်အိမ်ရာ၊သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်။ Phone 0932051260 2.Myanmar Autism Association Day Care Center အမှတ် ၁၀၀၀၊မာလာနွယ်လမ်း(စျေးလမ်း)၊ဗမာအေးရပ်ကွက်၊ဒေါပုံမြို့နယ်။ Phone- 0944802147, 0997544989 3.Eden Center for Disabled Children(ECDC) အမှတ် ၅၆၊ ဝါဦး ၄ လမ်း၊ ဖော့ကန်ရပ်ကွက်၊ အင်းစိန်မြို့နယ်။ Phone – 0979560909, 0945316186 4. Montessori Children’s House အမှတ်(၁၂)၊ မေခလမ်း၊ (၉)မိုင်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်။ Phone – 09799707422, Fax – 546440 5.ဆရာထွန်းထွန်းမြင့် (Behavioral therapist) အမှတ်(၅)၊ မစိုးရိမ်လမ်း၊ […]