Search
Search
Search

Can Covid 19 vaccine and Flu vaccine be taken at the same time?

ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးနဲ့ တုပ်ကွေးကာကွယ်ဆေး တစ်ချိန်တည်းအတူထိုးလို့ရပါသလား။ US CDC ရဲ့လက်ရှိအဆိုအရ တစ်ချိန်တည်း အတူထိုးလို့ရပါတယ်။ လက်မောင်းနှစ်ဘက် ခွဲထိုးလို့လည်းရသလို လက်မောင်းတစ်ဘက်တည်းမှာ ထိုးတောင်ရပါတယ်တဲ့။ By Dr Pyae Phyo Kyaw